Till startsida

Svenskt NMR Centrum

Välkommen till Svenskt NMR Centrum

Svenskt NMR Centrum är beläget i Hasselbladlaboratoriet på Medicinareberget i Göteborg. Metodutveckling bedrivs inom strukturbiologi av tre lokala forskargrupper.

NMR centrum används även flitigt av andra forskare från Göteborgs universitet, Chalmers samt övriga landet för att med NMR spektroskopi angripa frågeställningar av varierande slag. Till exempel används här NMR för att studera diffusionsprocesser eller hur läkemedel påverkar fiskar.

Sedan 2010 är NMR centrum delaktigt i FP7 programmet Bio-NMR som erbjuder resor, uppehälle och instrumenttid för forskare från EU-länder utanför programmet.

Tack vare finansiering från KAW kunde samtliga högfältssystem uppgraderas under 2013 inom ramen för 'NMR for Life' projektet. Ett av systemen utrustades med en provhanteringsrobot med syfte att kunna mäta stora serier av prover för exempelvis metabolitstudier eller fragmentscreening mot proteiner.

Nyheter

  • NMRforLife webpage

    [2014-01-28] Hemsidan för det gemensamma GU/UmU projektet 'NMR for Life' är nu publicerad: nmrforlife.se

  • Seminarium: TCR-CD3

    [2013-03-28] Michelle Krogsgaard, NYU Cancer Institute and Department of Pathology, ger ett seminarium den 7 maj med titeln 'Biophysical studies of TCR-CD3 molecular interactions by receptor cross-linking and solution NMR methods.'

Fler nyheter

Kontaktinformation

Svenskt NMR Centrum vid Göteborgs universitet

Box 465, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Hasselbladlaboratoriet, Medicinaregatan 5C, 413 90 Göteborg

Telefon:
031-786 3881 (föreståndare Göran Karlsson)

Fax:
031-786 3880

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta